H.Pylori için natural çözüm

Helifix Helifix

HELİFİX Midede H.pylori varlığını yönetmeye yardımcı olmak için bilimsel olarak test edilmiş Pylopass™ adı verilen özel bir L.Reuteri (Patentli suş) içeren bir gıda takviyesidir.

HELİFİX ayrıca midenin rahatlamasına yardımcı olan doğal ekstre ve mineraller içerir *

Pylopass Logo

Küresel Nüfusun %50'sine H.yplori bulaşmış

Helicobacter Vakfı. Epidemiyoloji. (erişim tarihi 1 Mart 2013)

H. PYLORİ, BİR DİZİ GASTROİNTESTİNAL RAHATSIZLIKLA İLİŞKİLİDİR

Peptik ülser hastalığı

Mide kanseri

İnflamatuar yanıt ve tip B gastrit

Günümüzde H.Pylori tedavisi, aşağıdaki gibi olumsuz reaksiyonlara neden olabilecek kombine antibiyotik kullanımı ve anti-asitlere dayanmaktadır:

  1. Şişkinlik
  2. İshal
  3. IBS (İrritabl bağırsak sendromu).
  4. Osteoporoz (kronik anti asit kullanıcısı ile)
Helifix H.Pylori Tedavi

HELİFİX, SAĞLIKLI MİDE ORTAMINI DESTEKLEMEK İÇİN DOĞAL YOL

-- Midede H. pylori varlığını yönetmeye yardımcı olmak için bilimsel olarak test edilmiş Pylopass™ içerir

-- Doğal içerik

-- Yan etkisi yoktur

Product

-- H.Pylori için özgüllük - Probiyotikler genel bağırsak sağlığına hitap ederken, Pylopass™ özellikle H. pylori'yi mideye bağlar. Bağırsaktaki aktivitelerinin spesifik doğası nedeniyle, Pylopass™ genel normal bağırsak mikrobiyal dengesini bağlamaz veya başka şekilde rahatsız etmez.

HELİFİX ETKİ MEKANİZMASI

HELİFİX in anti H.pylori özelliğe sahip olmasının nedeni, ileri teknoloji ile izole edilen Lactobacillus reuteri'nin özel bir suşu olan (Pylopass™) içermesindendir. Video'dan izleyiniz....

ÖZELLİKLERİ

Klinik Çalışmalar, paylopass™ kullandıktan sonra, Üre Nefes Test sonuçlarında azalma olduğunu göstermektedir.